Tafeltennisvereniging Dedemsvaart

Inlichtingen:
bestuur@ttvdedemsvaart.nl

Wedstrijdadres:
Gymzaal Buizerdweg 14
7701 KD DEDEMSVAART

Nieuwsarchief

Donderdag 30 juli 2020 om 15.00 uur
Kennismaking met Rutger Veerman (Bos Bedden)

Aangezien de kennismaking van dinsdag 28 juli niet door is gegaan, hebben we Rutger Veerman, de nieuwe eigenaar van onze sponsor Bos Bedden, vandaag maar even verrast met een plantenbak!

TTV Dedemsvaart wenst hem heel veel succes met de overname en bedankt bij deze ook de vorige eigenaar, Lubertus Talen. Rutger komt na de vakantie kennis maken op de club.

Vrijdag 3 juli 2020 om 15.30 uur
Zomertafeltennis 2020: aanmelden (per e-mail) is verplicht

Hallo allemaal,

Bijna vier maanden geleden moest het bestuur besluiten alle activiteiten tot nader order te annuleren vanwege het coronavirus. Dat was een moeilijke beslissing, maar met de kennis van nu de enige juiste. Maar we kunnen vandaag aankondigen dat we weer mogen opstarten en wel vanaf volgende week!

Normaal gesproken sluit de gemeente de sportaccommodaties in de zomervakantie. Toen we signalen kregen dat we vanaf 1 juli misschien weer de zaal in zouden mogen, hebben we de gemeente gevraagd of we dit jaar bij uitzondering gebruik kunnen maken van de gymzaal in de zomervakantie. Nadat de gemeente hierop een positieve intentie uitsprak, hebben we jullie, leden, gepolst of jullie in de zomervakantie de draad willen oppakken. Iets meer dan de helft van de leden heeft gereageerd en ongeveer driekwart daarvan heeft aangegeven deze zomer te willen tafeltennissen. Het was wachten op woensdag 27 juni waarin het kabinet bevestigde dat we weer mogen. En gisteren hebben we bevestiging van de gemeente gekregen.

Regels vanuit de sportbonden

NOC*NSF en de Nederlandse Tafeltennisbond hebben afgelopen maanden keihard gewerkt om voor binnensport en speciaal voor tafeltennis protocollen op te stellen. Deze regels moeten we zo goed mogelijk opvolgen! Wij verwijzen je naar de bijlagen voor deze protocollen, deze moeten we allemaal uiterst serieus nemen. In het algemeen geldt:

• Gebruik je gezonde verstand;
• Heb je klachten, blijf dan thuis en laat je testen op het coronavirus;
• Vermijdt drukte en houdt zoveel mogelijk 1,5 meter afstand;
• Was je handen en raak je gezicht zo weinig mogelijk aan;
• Nies en hoest in je elleboog en reinig je elleboog hierna.

De 1,5 meter regel geldt niet tijdens het sporten, maar wel als je je in de sportaccommodatie bevindt en niet actief sport.

Bijlages:
- Algemeen protocol NOC*NSF
- Aanvullingen Nederlandse Tafeltennisbond

Zomertafeltennis 2020: aanmelden (per e-mail) is verplicht

Vanaf dinsdag 7 juli gaan we zes weken lang op dinsdag-, woensdag- en donderdagavond tafeltennis aanbieden. Dit doen we in tijdsblokken van telkens één uur met een maximum van 3 tijdsblokken per avond. Per tijdsblok kunnen maximaal 9 leden tegelijk actief zijn (8 spelend, 1 doorwisselend). Je moet je voor elke dag apart aanmelden. We staan niet toe dat je komt zonder je aan te melden, je wordt dan geweigerd door de toezichthouder.

Alles vindt plaats in de gymzaal aan de Buizerdweg. De tijden zijn:

Elke dinsdag:
Blok 1   18.30 - 19.30
Blok 2   19.30 - 20.30
Blok 3   20.30 - 21.30 *

Woensdag en/of Donderdag
Blok 1   18.30 - 19.30 *
Blok 2   19.30 - 20.30 *

* Flexibele invulling en afhankelijk van reserveringen. We gaan bekijken of er minimaal 1 blok per avond kan worden georganiseerd. Maximaal kunnen we 6 uur per week gebruik maken van de zaal. Indien de vraag een derde tijdsblok op woensdag of donderdag mogelijk maakt, dan is dat van 20.30 - 21.30 uur.

Omdat de ruimte beperkt is, kan het zijn dat je niet op het gewenste tijdstip terecht kunt. Wij gaan er daarom vanuit dat je op elk tijdsblok beschikbaar bent die avond. Jeugd zullen we zo veel mogelijk in het eerste tijdsblok plaatsen.

Let op: op dinsdag, woensdag en donderdag publiceren wij rond 13.00 uur op de website en per e-mail wie op welk tijdstip verwacht wordt. Als op deze lijst nog plekken vrij zijn, dan kun je je alsnog aanmelden tot 16.00 uur. Deze lijsten bewaren we 4 weken lang, dit is verplicht met het oog op contactonderzoek, mocht de vereniging een besmettingshaard blijken te worden. Dit is dan ook de reden dat reserveren verplicht is.

Protocol zomertafeltennis 2020 bij TTV Dedemsvaart:

Reserveren is verplicht en kan alleen per e-mailadres bestuur@ttvdedemsvaart.nl (dus: geen appberichten of telefoontjes). Opgave liefst per tweetal, individuele opgave kan uiteraard ook;
• Alsnog afmelden moet via bestuur@ttvdedemsvaart.nl;
• Ouders en niet-leden zijn ook welkom, maar bij het reserveren gaan leden altijd voor. Let op: niet-leden betalen € 3,00 per deelname;
• Per tijdsblok worden maximaal 9 spelers toegestaan in de gymzaal (vol is vol);
• Kom niet te vroeg (maximaal 7 minuten voor tijd) en vertrek meteen na de gereserveerde tijd;
• De eerste groep op dinsdag moet de tafels en afzettingen opzetten en de laatste groep op donderdag moet deze weer opruimen. Tussendoor kunnen de tafels blijven staan, wel moeten de netten ontspannen worden;
• De zaal moet in 4 gelijke delen worden ingericht (ZIE FOTO);
• Bij binnenkomst verplicht handen desinfecteren, dit kan bij de ingang van het clubhuis (het bestuur zorgt voor de middelen);
• Geen gebruik van de kleedkamers / douches / toiletten, bij nood kan het toilet in de bergruimte gebruikt worden;
• Omdat de kleedkamers gesloten zijn, moet je je thuis omkleden en douchen;
• Ramen van de gymzaal moeten open vanwege zo veel mogelijk ventilatie;
• Per tafel wordt een beperkt aantal ballen beschikbaar gesteld (5);
• Niet wisselen van tafelhelft;
• Twee handdoeken meenemen is verplicht. Een voor afvegen eigen zweet en eentje om jouw tafelhelft te reinigen;
• Het is verboden zweet aan de tafel af te vegen: gebruik jouw eigen handdoek;
• Na gebruik moet je je tafelhelft en de gebruikte ballen desinfecteren (het bestuur zorgt voor de middelen);
• In de gymzaal worden toeschouwers in deze zomerperiode niet toegestaan;
• Hoewel contactsport is toegestaan, adviseert het bestuur deze zomerperiode niet te dubbelen (met uitzondering van jeugdspelers);
• Het clubhuis is beperkt beschikbaar en biedt slechts beperkt consumpties aan.

AANVULLING 6 JULI 2020:

Naar aanleiding van de eerste reacties, even een aanvulling op eerdere berichtgeving.

1) Ja, je moet echt reserveren deze zomer.

2) Het bestuur moet precies weten op welke dag(en) en vooral welke datum(s) precies je wilt spelen.

Goed is: “Ik wil me graag aanmelden voor dinsdag 7 juli samen met (-). Wij hebben geen voorkeur qua blok.”
Het is ook prima om meerdere dagen in één bericht te reserveren.

Fout is: “Ik wil me opgeven voor vrij spelen. Graag gelijk met (-) inplannen. Welk blok maakt niet uit.”
- Fout omdat geen dag en/of datum is vermeld.
- Goed is geen voorkeur blok te noemen.

3) We merken dat leden precieze tijden noemen. Maar let op: wij gaan er vanuit dat je de hele avond beschikbaar bent.

Wij beschouwen je genoemde tijd als voorkeur en niet als enige mogelijkheid die avond. Je kunt dus eerder of later worden ingedeeld. Het principe is vol is vol. Echter, mocht een blok vol zijn en een ander blok niet vol genoeg (minimaal 4 leden), dan wil het bestuur wel de vrijheid hebben twee halfvolle blokken samen te stellen.

Wel zullen wij rekening houden met wensen voor gelijk spelen met een ander.

4) Op elke dag zullen wij rond 13.00 uur publiceren wie in welke groep is ingedeeld.

Indien er nog ruimte is in een blok, kun je je nog tot 16.00 uur reserveren. Rond 17.00 uur volgt de definitieve publicatie.

Per tijdsblok wordt één lid belast met het toezicht. Deze wordt belast met de naleving van de protocollen en deelnemers dienen aanwijzingen van hem of haar op te volgen. De toezichthouder kan de deelnemer waarschuwen bij overtreding van de regels. In dat geval wordt het bestuur hiervan in kennis gesteld. Indien zwaar genoeg kan de deelnemer deze zomerperiode van verdere deelname worden uitgesloten.

Dus, je bent weer welkom op de club. We horen graag van je wanneer je wilt deelnemen!

Met vriendelijke groet,
Bestuur TTV Dedemsvaart

NB. We moeten even afwachten hoe het een en ander gaat lopen. Mogelijk dat we in de loop van de tijd de regels aanpassen.

Archief mededelingen

Juli 2022
Januari 2022 | Februari 2022 | Maart 2022 | April 2022 | Mei 2022 | Juni 2022
Juli 2021 | Augustus 2021 | September 2021 | Oktober 2021 | November 2021 | December 2021
Januari 2021 | Februari 2021 | Maart 2021 | April 2021 | Mei 2021 | Juni 2021